Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
VİTRİN
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

BESLENME VE DİYETETİK

HAKKIMIZDA

 

Diyetisyen; Beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun diyet tedavisini planlayan, uygulayan ve bu konularda eğitim yapan kişidir. Bu meslek grubu, ilk olarak 1961 yılında ILO (International Labour Organisation) tarafından yapılan meslek sınıflandırılmasında 0.69 kodu ile 1988 yılında ise 32.23 kodu ile standartlaştırılmıştır. Diyetisyenler, akademisyenliğin yanı sıra, araştırıcı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin her basamağında görev alabilirler.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; bireylerin ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla uluslar arası standartlara uygun eğitim ve öğretim vermektedir. Bölümümüz; besinler, beslenme, diyetetik, yönetim ve diğer alanlarda temel bilgi, bilimsel duruş, mesleki yeterlilik ve liderlik özelliğine sahip, mesleki olarak kendini geliştirmeye açık donanımlı diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Temel Amaçları:

 • Sağlam bir bilimsel temel sağlayarak öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmek ve desteklemek;
 • Besinler, beslenme araştırmaları, ticari yiyecek- içecek servisleri, hastane beslenme ve diyet servisleri, halk sağlığı ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi konusunda sorumluluk aşılamak, hazırlamak ve eğitmek;
 • Donanımlı laboratuvarlar ve pratik yapma imkânları ile öğrencilere araştırma ve iletişim becerisi ve bilgisi kazandırmak;
 • Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavilerinde, yiyecek- içecek sektöründe, mesleki bilgi ve becerilerini uygulayabilen diyetisyenler yetiştirmektir.

 

İş İmkânları:

 • Yataklı tedavi kurumları (hastaneler), tıp merkezleri, ana-çocuk sağlığı merkezleri,
 • Özel bakım merkezleri (huzurevi, çocuk yuvası, rehabilitasyon merkezleri),
 • Yemek hizmeti bulunan bütün iş yerleri ve kurumlar (okullar, askeri kurumlar, fabrikalar),
 • Yiyecek-içecek üretimi ve satışı yapan kuruluşlar (yemek fabrikaları, oteller, restoranlar, kafeteryalar, hızlı hazır yemek sevisi),
 • Besin-ilaç endüstrisi (doğal ürünler, beslenme destek ürünleri, bebek-çocuk mamaları)
 • Beslenme ile ilgili resmi kuruluşlar ve bakanlıklar (Gıda Analiz Laboratuvarları, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı),
 • Fitness ve spor merkezleri/kulüpleri,
 • Özel beslenme danışmanlık merkezleri,
 • Özel sağlık ve eğitim kampları (sporcular, diyabetliler, özürlüler vb. kampları),
 • Medya kuruluşları (televizyon, radyo, dergiler, gazeteler), 
 • Eğitim ve araştırma faaliyetleri (üniversiteler, projeler, AR-GE kuruluşları),
 • Uluslararası sağlık ve beslenme kuruluşları (FAO, WHO, UN ve UNICEF).

 

2015-06-03