HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Kadriye KAYAKIRILMAZ

Kadriye KAYAKIRILMAZ

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Üniversite Libre de Bruxelles, Kimya, /Belçika 1971
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Gıda Bilimleri 1980
Doktora : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Gıda Bilimleri, 1985
Telefonu :
Odası :
E-Posta : kadriye.kayakirilmaz@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 -

Battaloğlu,R.,(1996). Niğde'de yaşayan bir grup hipertansif kişide idrarla atılan ca2+ ve mg2+ düzeylerinin aas yöntemiyle tayini ve değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Gürten, A.,(1998). Hidrojen elde edilmesinde ve bazı alkollerin elektrooksidasyonunda gümüş elektrodun davranışının incelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde. İkinci danışman : Prof. Dr. Erbil,M.,, Çukurova Üniversitesi.

Fırat, M.,(1998). Isıl işlemlerin AISI 304, 310, 316, ve 430 tip paslanmaz çeliklerin sulu ortamdaki korozyon davranışlarının incelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde. İkinci danışman : Prof. Dr. Erbil,M.,, Çukurova Üniversitesi.

Alan, Z.,(1999). Niğde Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrencinin saç, serum ve diyet çinko düzeylerinin saptanması. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Niğde.İkinci danışman : Prof. Dr. Meral AKSOY, Hacettepe Üniversitesi.

Saygın, E.,(2000). Etanolün oksidasyon ürünlerinin demirli malzeme üzerindeki etkisinin araştırılması. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Niğde. İkinci danışman : Prof. Dr. Erbil,M.,, Çukurova Üniversitesi.

Şahmetlioğlu, E.,(2000). Epoksi reçinelerinin üretimi, bağlayıcı ve yapıştırıcı olarak kullanımının araştırılması. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Karaca, S.,(2005). Kreatinin ve kreatin'in klorürlü ortamda çeliğin korozyon
davranışına etkilerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Niğde.

Dursun, M.,(2006). Sodyum karboksimetilselüloz'un asidik ortamda çeliğin korozyon
davranışına etkilerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Niğde.

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 -

Gürten, A.,(2002). Polivinilpirolidon (PVP) ve tiyosemikarbazitin (TSC) betonarme demirinin korozyon davranışına ve beton dayanımı üzerine etkilerinin araştırılması.Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde. İkinci danışman : Prof. Dr. Mehmet ERBIL, Çukurova Üniversitesi.

Narin, İ.,(2002). Bazı eser metal iyonlarının atomik absorpsiyon spektrometrik tayinleri öncesi katı faz ekstraksiyonları. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Niğde. İkinci danışman : Prof. Dr. Mustafa SOYLAK, Erciyes Üniversitesi.

Bayol, E.,(2005). Hekzametilentetramin'in klorürlü ve sülfatlı ortamlarda çeliğin korozyon davranışına etkilerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Niğde. İkinci danışman : Prof. Dr. Erbil,M.,, Çukurova Üniversitesi

Sürme, Y. Bakır üzerine nikel-tungsten alaşımlarının elektrokimyasal olarak kaplanması ve elektrokatalitik davranışlarının belirlenmesi.

Özkır, D. Bazı azür bileşikleri ve türevlerinin asidik ortamda yumuşak çeliğin elektrokimyasal davranışına etkilerinin belirlenmesi.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 -

Gurten, AA., Bayol, E., Kayakirilmaz, K., et al.,(2009).  Influence of polyvinylpyrrolidone on rebar corrosion in sulphate solution . Steel and Composite Structures . 9:1:77-87.

Bayol, E., Gurten, AA., Dursun M., et al.(Kayakirilmaz,K.),(2008). adsorption behavior and inhibition corrosion effect of sodium carboxymethyl cellulose on mild steel in acidic medium.Acta Physico-Chfmica Sinica. 24:12: 2236¬-2242.

Kayakirilmaz ,K., Bayol, E., Yilmaz, HB., et al.,(2008). Nutritional status and calcium levels in serum and urine of primary hypertensives and normotensives. Asian Journal of Chemistry.20:5: 3598-¬3616.

Bayol, E., Kayakirilmaz, K., Erbil, M.,(2007).  The inhibitive effect of hexamethylenetetramine on the acid corrosion of steel. Materials Chemistry and Physics .104:1: 74–82.

Öztürk, ZA., Battaloglu, R., Kayakirilmaz, K., et al.,(2007).  Nutritional and zinc levels in serum and hair of university students in Nigde, Turkey. Asian Journal of Chemistry.19:6 : 4323¬-4332.

Gurten, AA., Kayakirilmaz, K., Erbil, M.,(2007). The effect of thiosemicarbazide on corrosion resistance of steel reinforcement in concrete. Construction and Building Materials. 21:3: 669-676.

Gurten, AA., Erbil, M., Kayakirilmaz, K.,(2005). Effect of polyvinylpyrrolidone on the corrosion resistance of steel. Cement & Concrete Composites. 27:7-8: 802-808.

Gurten, AA., Kayakirilmaz, K., Yazici, B., et al.,(2003). The primary study on the effects of primer alcohols on the hydrogen evolution reaction on silver electrode.International Journal of Hydrogen Energy. 28:10:1083-1088.

Narin, I., Soylak, M., Kayakirilmaz, K., et al.,(2003). Preparation of a chelating resin by immobilizing 1-(2-pyridylazo) 2-naphtol on amberlite XAD-16 and its application ' of solid phase extraction of Ni(II), Cd(II), Co(II), Cu(II), Pb(II), and Cr(III) in natural water samples. Analytical Letters. 36:3: 641-658.

Narin I., Soylak, M., Kayakirilmaz, K., et al.,(2002). Speciation of Cr(III) and Cr(VI) in tannery wastewater and sediment samples on Ambersorb 563 resin. Analytical Letters.35:8: 1437-1452.

Ozgunes, H., Beksac, MS., Atac, FB., et al. (Kayakirilmaz,K.,),(1994). Ceruplasmin activity, copper and zinc determinations in predicting the prognosis of threatened -ab ortion .Trace Elements and Electrolytes.11:3: 139-142.

Kuraner, T., Beksac, MS., Kayakirilmaz, K., et al.,(1991). Serum and parotid-saliva testosterone, calcium, magnesium, and zinc levels in males, with and without periodontitis. Biological Trace Element Research. 31: 1: 43-49.

Ozgunes, H., Beksac, MS., Duru S., et al.(Kayakirilmaz,K.,),(1987). Instant effect of induced-abortion on serum ceruloplasmin activity, copper and zinc levels .Archives of Gynecology. 240: 1: 21-25.

Özgüneş H., Beksaç  M.S., Ataç  F.B., İnmez  S., Kayakırılmaz  K., Duru S.,(1994). Ceruloplasmin activity, copper and zinc determinations in predicting the prognosis of threatened abortion. Trace Elements Electrolytes. 11: 3:139-142.

Özgüneş H., Kayakırılmaz K., Ataç F.B., Karabacak, O., Beksaç, M.S.,(1995). Zinc, copper, magnesium and calcium serum levels in normal and hypertensive stages of pregnancy, gynecol. Obstet Reprod. Med. 1: 20-22.

Kuranel T., Beksaç, M.S., Çağlayan, F., Kayakırılmaz, K., Özgüneş, H.,(1991). The serum and parotit saliva testosteron, calcium, magnesium and zinc leves in males with and without periodentitits. Biological Trace Elements Research. 31:43-49.

Köksal, O., Aksu-Kocaoğlu, B., Kayakirilmaz, K.,(1983). Some trace element contents of
breast milk in Turkey. Progress in Clinical and Biological Research. 129:227-33.
 


 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 -

Kayakirilmaz,  K., Bayol, E., Bal Yılmaz, H., Arıoğul, S.,(2009). The relationship among diatery and urinary magnésium and blood pressure. 3.Internatianol Congress on Food and Nutrition, Antalya,Türkiye.

Bayol, E., Erbil, M., Kayakirilmaz,  K.,(2006). Sülfatlı ortamda hekzametilentetramin'in çeliğin korozyon davranışına etkilerinin incelenmesi. X. International Corrosion Symposium, Çukurova Üniversitesi, Adana,Türkiye.

Dursun, M., Bayol, E., Gurten, AA., Kayakirilmaz,  K.,(2006). Çeliğin 1 M HCl içeren çözeltideki korozyonuna sodyum karboksimetilselüloz'un etkisi. X. International Corrosion Symposium, Çukurova Üniversitesi, Adana,Türkiye.

Gurten, AA., Bayol, E., Erbil, M., Kayakirilmaz,  K.,(2006). Sülfatlı ortamda betonarme çeliğinin korozyonuna tiyosemikarbazitin etkisi. X. International Corrosion Symposium,Çukurova Üniversitesi, Adana,Türkiye.

Gurten, AA., Kayakirilmaz,  K., Erbil, M.,(2002). Klorürlü ortamda betonarme çeliğinin
korozyonuna tiyosemikarbazit (TSC) in inhibitör etkisi.VIII. International
Corrosion Symposium,Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir,Türkiye.

Gurten, AA., Kayakirilmaz,  K., Erbil, M.,(2002). Klorürlü ortamda betonarme çeliğinin korozyonuna polivinilpirolidon (PVP) un inhibitör etkisi. VIII. International Corrosion Symposium, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.

Kahyaoğlu, H., Gurten, AA., Saygın, E., Kayakirilmaz,  K.,(2002). Sodyum karboksimetilselülozun betonun basınç dayanımına ve betonarme demirinin korozyonuna etkisinin araştırılması. VIII. International Corrosion Symposium, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.

Bağcı, T., Kayakirilmaz,  K., Tezcan, S.,(1995). Prematür bebeklerin anne sütlerinin protein, yağ ve enerji değerleri. II. Ulusal Beslenme ve Diyabetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı),Hacettepe Üniversitesi, Ankara,Türkiye.

Pekcan, G., Yücecan, S., Tayfur, M., Kayakirilmaz,  K., Rakıcıoğlu, N., Mercanlıgil, S., Eroğlu, G.,(1991). Dietary intakes and nutritional status of noninstitutionalized elderly. Euronut-Seneca First European Congress on Nutrition and Health in the Elderly, Noordwijkerhout, Netherlands.

Beksaç, M.S., Ataç, B., Kayakirilmaz,  K., Özgüneş, H., Özer, D., Karabacak, O., Adıgüzel, H., Gürbüz, Tuncer, S., Çelebi, Y.,(1989). Serum zinc copper, magnesium and calcium concentrations the throuhout the late normal and hypertensive states of pregnancy. Trace 89, Third International Congres on Trace Elements in Health and Disease,Çukurova University, Adana, Turkey. Abstract Book pp 59.

Beksaç, M.S., Özgüneş, H., Kayakırılmaz, K., Ataç, B., Tuncer, S., Karabacak, O., Özer, D., Temizer, A., Çelebi, Y.,(1989). The relationship of serum, zinc, copper, magnesium, calcium concentration and serum free estriol and human plesental lactogen levels in normal and hypertensive states of pregnancies, Çukurova University, Adana, Turkey. Abstract Book pp 60.

Köksal, O., Kocaoğlu, AB., Kayakırılmaz, K.,(1983). Some trace element contents of breast milk in Turkey. Zinc Deficiency in Human Subjects, First Zinc Symposium, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,Türkiye.

Köksal, O., Kayakirilmaz, K.,(1981). Le Dosage du cuivre du fer et du zinc présents dans le lait maternel par une méthode spectrophotométrique d'absorption atomique et la détermination du rôle de le période de lactation. VIIe Session des Journées Médicales Balkaniques, Nouvelle Faculté De Médecine 45Rue des Saints-pères, France.

Köksal, O., Kayakirilmaz, K.,(1981). Some trace element contents of breast milk in Turkey, International Istanbul Symposia on Haematology, Istanbul, Turkey.
 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 -

Köksal, O., Kocaoğlu, AB., Kayakirilmaz, K.,(1983). Some trace element contents of breast milk in Turkey. Zinc Deficiency in Human Subjects, Alan R.Liss, Inc.,150 fifth Avenue New York, NY 10011:227-233,1983.

Kayakirilmaz, K., Delaunois,C.,(1971). Application de la flash-pyrolyse â l'Identification de Composés Aromatiques et â l'Etude de la Dégradation Thermique de l'Orthocrésol, Thése de Licence, Bruxelles,
 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 -

Kayakırılmaz, K.,  Köksal, O.,(1981). Atomik absorbsiyon spektrofotometrik yöntemi ile anne sütünde bulunan bakır, demir ve çinko miktarlarının tayinleri ve bu minerallerin miktarlarına laktasyan (süt emzirme) evrelerinin ve annenin sosyo­ekonomik ve kültürel durumunun etkilerinin saptanması. Doğa Bilim Dergisi, Tıp, 5:151-158.

Özgüneş, H., Duru, S., Kayakırılmaz, K.,(1983). Konserve salçalarda konserve kutusu açıldıktan sonra saklama koşullarının kurşun, bakır ve çinko düzeyleri üzerine etkisi. Doğa Bilim Dergisi, Tıp,7:147-151.

Özgüneş, H., Duru, S., Kayakırılmaz, K.,(1983). Konserve salçalarda kurşun, bakır,çinko düzeyleri ve depolama süresinin bu düzeylere etkisi. Doğa Bilim Dergisi, Tıp, 7:153-161.

Batırbaygil, Y., Kayakırılmaz, K.,(1983). Doğum öncesi ve sonrası dönemlerde düşük kaliteli protein diyetinin, sıçanların diş germleri, mandibula ve femur kemiklerinin kalsiyum miktarları üzerine etkisi. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 7: 4:300-310.

Kayakırılmaz, K., Köksal, O.,(1986). Emzikli kadınların beslenme durumları-ı. besin tüketimi ve serum total protein, albümin, lipit, Cu, Fe ve Zn düzeyleri.Doğa, TU.Tıp ve Ecz. 10:3:288-298.

Kayakırılmaz, K., Köksal, O.,(1986). Emzikli kadınların beslenme durumları-ıı. anne sütünün miktarı ve bileşimi ve bebeğin büyüme durumu.Doğa, TU.Tıp ve Ecz.10:3:299-317.

Doğangün ,R., Kayakırılmaz, K., Özgüneş, H.,(1987). Supragingival diş taşında Ca, Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn düzeyleri. Biyokimya Dergisi, 12:1:65­71.

Köksal, O., ve Kayakırılmaz, K.,(1987). "Gebelikte Beslenme- Anne Sütü- Büyüme ve Gelişme Arasındaki İlişkiler-I. Gebe Anne ve Yeni Doğan Bebeği", Doğa, TU, Tıp ve Ecz. D. 11(3), 359-368.

Köksal, O., Kayakırılmaz, K.,(1987). Gebelikte beslenme-anne sütü- büyüme ve gelişme arasındaki ilişkiler-ıı. büyüme-gelişme ve anne sütü. Doğa, TU, Tıp ve Ecz. D. 11:(3):369-382.

Bilir, Ş., Kayakırılmaz, K., Güven, N., Atik, B., Uğurlu, M.,(1987). Down sendromlu çocuklarda serumda ve saçta çinko, bakır ve demir düzeylerinin tayini ve fiziksel gelişim durumlarının normal çocuklarla karşılaştırılması.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi,2: 9-23.

Kayakırılmaz, K., Köksal, O., (1987). İshal tedavisinde tuzlu ayran ve meyve suyu.Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni,1:1-2.

Bozkaya, H., Beksaç, MS., Kayakırılmaz, K., Özgüneş, H., İnal, A.,(1987). Copper, ceruloplasmin, zinc, calcium and magnesium leves in postmenopausal women and premenarchal girls. Acta Reproductiva Turcica, 8:3-4:43-47.

Doğangün, R., Kayakırılmaz, K., Özgüneş, H., Kutlar-Çağlayan, F., Çelik, H.,(1987). Diş çürüğü insidansı fazla olan hastalarda parotis salya ve serum magnezyum düzeyleri. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 11:3:187-189.

Kayakırılmaz, K., Köksal, O.,(1987). Emzikli kadınların beslenme durumları-III. anne diyetinin ve sütünün Na, K, Ca Ve Mg içerikleri.Doğa, TU, Tıp ve Ecz. D., 11:2: 253-263.

Bilir, Ş., Kayakırılmaz, K., Özgüneş, H., Güven, N., Uğurlu, M., Atik, B.,(1988). Down sendromlu çocuklarda saç Mn, Ca ve Mg konsantrasyonları ile serum Ca Ve Mg konsantrasyonlarının saptanması. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 3: 17-26.

Akgün, B., Yücecan, S., Kayakırılmaz, K.,(1987). Çeşitli ıslatma haşlama işlemlerinin kuru baklagillerin çinko, demir ve kalsiyum değerlerine etkisi-I ıslatma işlemleri sırasında oluşan mineral kayıpları. Gıda, 12:4: 229-233.

Kayakırılmaz, K.,(1987). Mutfakta sağduyu. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni,
8:4:7-8.

Kayakırılmaz, K., Özgüneş, H., Köksal, O., Duru, S.,(1988). Gıdaların metalik kirlenmeleri. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 9 :2:2-3.

Akgün, B., Yücecan, S., Kayakırılmaz, K.,(1988).Çeşitli ıslatma haşlama işlemlerinin kuru baklagillerin çinko, demir ve kalsiyum değerlerine etkisi-II.Haşlama işlemleri sırasında oluşan mineral kayıpları. Gıda, 13 :1: 43-49.

Yücecan, S., Başoğlu, S., Kayakırılmaz, K., Tayfur, M.,(1988). Tarhananın besin değeri üzerine bir araştırma.Türk Hij. Den. Biyol. Derg. 45:1:53-53.

 Kayakırılmaz, K., Özgüneş, H., Köksal, O., Bağcı, T., Duru, S.,(1987). Nutritional status of lactating mothers IV. Manganese Content of Breast Milk and Maternal Diet1. Acta Reproductiva, Turcica, 9:1-2: 11-21.

Kayakırılmaz, K., Oral, SN.,(1989). Okul öncesi çocuklarda diet, saç ve serum çinko düzeyleri.Doğa, TU, Sağlık Bilimleri D.13:3: 225-233.

Kayakırılmaz, K., Oral SN., Özgüneş, H., Köksal, O.,(1988). Okul öncesi çocuklarda diet ve saç manganes düzeyleri. Gıda, 13 (5): 379-384,1988.

Kayakırılmaz, K., Taşcı, N.,(1989). Yetişkin kadın ve okul öncesi çocukların musluk suyu ve çaydan aldığı ca, mg, na, k ve mn miktarları.Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 10:2:2-4.

Kayakırılmaz, K.,(1989). Çinkonun beslenme ve sağlık yönünden önemi. Toplum Hekimliği Bülteni, 10:1:1-3.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çeşitli araştırmalarımla ilgili verdiğim bir konferansın özeti.

Kayakırılmaz, K.,(1989). Okul öncesi çocuklarda diyet, saç ve serum magnezyum düzeyleri.Gıda, 14:4: 243-248.

Kayakırılmaz, K.,(1990). Okul öncesi çocuklarda diyet, saç ve serum kalsiyum düzeyleri. Gıda,15:1: 57-61.

Kayakırılmaz, K.,(1990). Okul öncesi çocuklarda diyet, ve serum-demir düzeyleri.Türk Hij.Den. Biyol. Der., 47:2:187-192.

Türkmen, F., Kayakırılmaz,K., Çermik, D.,(1990). Anne sütünün yağ konsantrasyonu.Beslenme ve Diyet Dergisi, 19:2:189-198.

Höcük, N., Kayakırılmaz, K., Bağcı, T., Çermik, D., (1990). Anne sütünün enerji değeri. Gıda, 15:6: 343-347.

Kayakırılmaz, K., Amonorat, P., K., Egemen, KA.,(1988-1990). Okul öncesi çocuklarda diyet, saç ve serum bakır düzeyleri. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi,4: 51-58.

Kayakırılmaz, K., Özbay, N., Çördük, G., Yücecan, S., Oğuz, N., Pekcan, H.,(1993). Adölesan çağı gençlerde saç ve serum bakır düzeyleri.Erciyes Üniversitesi Yayınları, 46:134-139.

Akdağ, F., Koler, N., Köksal, O., Kayakırılmaz, K.,(1993). Ankara marangozlar sitesinde çalışan genç işçilerin büyüme ve gelişme durumlarının değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Yayınları. 46:222-226.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 -

Kayakırılmaz, K. ,Bayol, E., Battaloğlu, R., Arıoğul, S., Topuz, D., Özbek, T.,  Uçar, S., Saka, C., Usta, N.,  Avunduk, H., Zazaoğlu, E., Özgüven, Ş.,(2006). Beslenme durumu, diyet, idrar ve serum magnezyum ve kalsiyum düzeylerinin kan basıncına etkileri. Ulusal Kimya Sempozyumu,Kayseri.

Bayol ,E., Kayakırılmaz, K., Erbil, M.,(2006). Klorürlü ortamda hekzametilentetramin'in çeliğin korozyon davranışına etkilerinin incelenmesi. Ulusal Kimya Sempozyumu, Kayseri.

Karaca, S.,Bayol, E. ,Gürten AA., Kayakırılmaz, K.,(2005). Kreatinin ve kreatin'in klorürlü ortamda çeliğin korozyon davranışına etkilerinin incelenmesi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi,Ege Üniversitesi,Kuşadası,İzmir.

Gürten AA., Bayol, E., Kayakırılmaz ,K., Erbil, M.,(2005). Sülfatlı ortamda betonarme çeliğinin korozyonuna polivinilpirolidonun'un (PVP) inhibitör etkisi. XIX.  Ulusal  Kimya Kongresi ,Ege Üniversitesi,Kuşadası,İzmir.

Gürten, AA., Kayakırılmaz, K., Yazıcı, B., Erbil, M.,(2002). Gümüş Elektrot üzerinde hidrojen oluşumuna metanol, etanol ve propanolün etkileri. XVI. Ulusal Kimya Kongresi,Selçuk Üniversitesi, Konya.

Gürten, AA., Saygın, E., Kahyaoğlu, H., Kayakırılmaz, K.,(2002). Meşe palamudu (qercus cerris l) ve ısırgan otu (urtica) ekstraktlarının demirli malzeme üzerinde inhibitor etkileri. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Narin, I., Soylak, M.,  Kayakırılmaz, K., Elçi, L., Doğan, M.,(2002). Deri atıksularında krom türlemesi.I. Analitik Kimya Günleri, Bursa.

Narin, I., Soylak, M., Kayakırılmaz, K., Elçi, L., Doğan, M.,(2002). XAD-16-PAN Şelat reçinesinin sentezi ve metal zenginleştirme çalışmalarında kullanımı. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Saygın, E., Gürten, AA., Kahyaoğlu, H., Kayakırılmaz, K.,(2001). Etanolün ve oksidasyon ürünlerinin demirli malzeme üzerindeki etkilerinin araştırılması.Elektrokimya Günleri II,Mersin Üniversitesi, Mersin.

Gürten, AA., Kayakırılmaz, K., Yazıcı, B., Erbil, M.,(1999). Gümüş katot üzerinde
hidrojen elde edilmesinde primer alkollerin etkisi, Kimya 99, XIII. Ulusal Kimya
Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Gürten, AA., Kayakırılmaz, K., Yazıcı, B., Erbil, M.,(1998). Metanolün elektrooksidayonunda gümüş elektrodun davranışının incelenmesi, Kimya 98, XII. Ulusal Kimya Kongresi,Trakya Üniversitesi, Edirne.

Kayakırılmaz, K., Köksal, O.,(1980). Atomik absorbsiyon spektrofotometrik yöntemi ıle anne sütünde bulunan demir, bakır ve çinko miktarlarının tayinleri ve bu minerallerin derişimlerine etki eden çeşitli etmenler,TÜBİTAK, VII. Bilim Kongresi, Ankara.

Özgüneş, H., Beksaç, S., İnmez, Ş.,  Kayakırılmaz, K., Saka, O., Bozkaya, H., Duru, S.,(1988). Düşük tehdidi ve prognozu ıle seruloplazmin aktivitesi,bakır ve çinko düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 2. Çinko Simpozyumu ve XX. Ulusal Hemotoloji Kongresi, Ankara.

Köksal, O., Kayakırılmaz, K., Sahman, N.,(1986). Çeşitli yağların kolesterol-lipit düzeyi ve karaciğer ıle pankreas lysosomal enzimleri üzerindeki etkileri. Gıda Sanayi Araştırma Geliştirme 86 Sempozyumu,Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak,Izmir.

 Kayakırılmaz, K., Özgüneş, H., Köksal, O., Duru, S.,(1987). Anne diyetinin ve sütünün manganez miktarları.XXI. Diyabet ve Beslenme Günleri, Istanbul.

Bilir, Ş., Kayakırılmaz, K., Güven, Ş., Atik, B., Uğurlu, M.,(1988). Down sendromlu çocuklarda serumda ve saçta çinko, bakır ve demir düzeylerinin tayini ve fiziksel gelişim durumlarının normal çocuklarla karşılaştırılması. 2. Çinko Sempozyumu, XX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara.

Karaağaoğlu, N., Arslan, P., Kayakırılmaz, K., Büyükgediz, B.,(1987). Okul öncesi çocuklarda diyetle alınan çinkonun saç, serum ve ıdrar çinko düzeyleri ile büyüme ve gelişmeye etkisi. XX. Diyabet ve Beslenme Günleri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Istanbul.

 Kayakırılmaz, K., Özgüneş, H.,  Köksal, O.,(1988). 2-6 yaş grubu çocuklarda diyetle alınan Fe, Cu, Zn ve Mn miktarları ile saç Fe, Cu, Zn ve Mn düzeyleri ile serum Fe, Cu ve Zn düzeyleri arasındaki ilişkiler.XXII. Diyabet ve Beslenme Günleri,İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul.

Kayakırılmaz, K., Egemen, A.,(1990). Okul öncesi çocuklarda, diyet, saç ve serum bakır düzeyleri.Sosyal Pediatri Günleri I, İzmir.

Höcük, N. ,Kayakırılmaz, K., Bağcı, T., Çermik, D.,(1991). Anne sütünün enerji değeri ve yağ konsantrasyonu.Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD, II. Halk Sağlığı Günleri "Çocuk Sağlığı", Bursa.

 Kayakırılmaz, K., Özbay, N., Çördük, G., Yücecan, S., Oğuz, N., Pekcan, H.,(1993). Adölesan çağı gençlerde saç ve serum bakır düzeyleri.III. Halk Sağlığı Günleri- Gençlerin Sağlık Sorunları Kongresi,Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Akdağ, F., Koler, N., Köksal, O.,  Kayakırılmaz, K., (1993). Ankara marangozlar sitesinde çalışan genç işçilerin büyüme ve gelişme durumlarının değerlendirilmesi. III. Halk Sağlığı Günleri- Gençlerin Sağlık Sorunları Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Battaloğlu, R., Kayakırılmaz, K.,(1997). Niğde'de yaşayan bir grup hipertansif kişide idrarla atılan ca ve mg düzeylerinin AAS yöntemiyle tayini ve değerlendirilmesi.Kimya-97, XI. Kimya Kongresi,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Fırat, M., Kayakırılmaz, K., Erbil, M.,(1999). Isıl işlemlerin AISI 304, 310, 316, ve 430 tip paslanmaz çeliklerin sulu ortamdaki korozyon davranışlarının incelenmesi.Kimya 99, XIII. Ulusal Kimya Kongresi,19 Mayıs Üniversitesi,Samsun.

Öztürk, ZA., Battaloğlu, R., Kayakırılmaz,K.,(2000). Niğde Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrencinin saç, serum ve diyet çinko düzeylerinin saptanması.XIV. Ulusal Kimya Kongresi,  Dicle Üniversitesi,Diyarbakır.

Kayakırılmaz, K., Battaloğlu, R., Ayar, A.,(2001). Niğde Üniversitesi kimya
bölümünde dördüncü sınıfta öğrenim gören bir grup öğrencinin saç ve serum çinko
düzeylerinin saptanması ve üç yıl önceki değerleriyle karşılaştırılması.XV. Ulusal
Kimya Kongresi,Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 -

Kayakırılmaz, K., Gürten, A.A.,(1992). "Hidrojen Elde Edilmesinde ve Bazı Alkollerin Elektrooksidasyonunda Gümüş Elektrodun Davranışının İncelenmesi" Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu (NÜAF), Niğde.

Kayakırılmaz, K., Şahmetlioğlu, E,(2000).  "Epoksi Reçinelerinin Üretimi, Bağlayıcı ve Yapıştırıcı Olarak Kullanımının Araştırılması" Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu (NÜAF), Niğde.

Kayakırılmaz, K., Saygın, E., Kahyaoğlu, H.,(2000) "Etanolün Oksidasyon Ürünlerinin Demirli Malzeme Üzerindeki Etkisinin Araştırılması" Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu (NÜAF), Niğde.

Kayakırılmaz, K., Narin İ.,(2002). "Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Bazı Eser Metal İyonlarının Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayinleri Öncesi Katı Faz Ekstraksiyonu İle Zenginleştirilmesi", Niğde.

Kayakırılmaz, K., A., Gürten, A.,(2001-2002). Polivinilpirolidon (PVP) ve Tiyosemikarbazitin (TSC) Betonarme Demirinin Korozyon Davranışına ve Beton Dayanımı Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu (NÜAF), Niğde.

Köksal, O., Kayakırılmaz, K.,(1980). "Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrik Yöntemi İle Anne Sütünde Bulunan Bakır, Demir ve Çinko Miktarlarının Tayinleri ve Bu Minerallerin Miktarlarına Laktasyan (Süt Emzirme) Evrelerinin ve Annenin Sosyo¬Ekonomik ve Kültürel Durumunun Etkilerinin Saptanması", TÜBİTAK TAG-443, Ankara.

Köksal, O., Kayakırılmaz, K.,(1985). "Gebelikte Beslenme Durumu ve İlk Altı Ayda Anne Sütünün Yeterlilik Derecesi İle Büyüme-Gelişme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi". TÜBİTAK-TAG-Güdümlü- 501, Ankara.

Bilir, Ş., Kayakırılmaz, K., Güven N., Atik B., Uğurlu M.,(1987). "Down Sendromlu Çocuklarda Serumda ve Saçta Çinko, Bakır ve Demir Düzeylerinin Tayini ve Fiziksel Gelişim Durumlarının Normal Çocuklarla Karşılaştırılması", Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu AF.85-:011-017, Ankara.

Köksal, O., Kayakırılmaz, K.,(1987). "İshal Tedavisinde Tuzlu Ayran ve Meyve Suyu", UNİCEF, Ankara.

Yücecan, S., Pekcan, G., Ciğerim, N., Kayakırılmaz, K., Açık, S., Nursal, B., Karabudak, E., Kaşkaya, S.,(1993). "Ankara İlinde Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Meslek Liseleri Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlık Durumları", Sağlık Bakanlığı Araştırma Projesi, 228 sayfalık rapor, Ankara.

Kayakırılmaz, K., Gürten A.A., Sürme Y.(2009-Halen). "Bakır Üzerine Nikel-Tungsten Alaşımlarının Elektrokimyasal Olarak Kaplanması ve Elektrokatalitik Davranışlarının Belirlenmesi", N.Ü.A.F (FEB 2009-01.

Kayakırılmaz, K., Bayol E., Özkır D., "Bazı Azür Bileşikleri ve Türevlerinin Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışına Etkilerinin Belirlenmesi".

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 -

1993-2000, 2007-2010 Kimya Bölüm Başkanlığı

1993- 2009  Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı

1994-1999 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

1998-2002 Dekanlık

1993-2002 Senato Üyeliği

1993-2002 Yönetim Kurulu Üyeliği

1993-2000 Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

1994-1999 Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği

1999-2002 Yayın Kurulu Üyeliği,

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1 -

Türkiye Diyetisyenler Derneği

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 -

TÜBİTAK Yayın Ödülü (2006, 2007, 2008, 2009)

Gazi Üniversitesi Yayın Ödülü (2006, 2007, 2008)