HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Gülden KÖKSAL

Gülden KÖKSAL

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1968
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1974
Doktora : HacettepeÜniversitesi Gıda Bilimleri 1980
Telefonu :
Odası :
E-Posta : gulden.koksal@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2012

Güngör, A.,(2012). ”Adönodistrofi ve Diyet Tedavisinin Araştırılması”Ankara.

2 2010

Bozkurt,  A.,(2010 “Özel Bir Hastaneye By-Pass Geçirmek İçin Yatan Tip-2 Diyabetli Hastalarda Diyete Eklenen Tarçının Bazı Kan Değerleri Üzerine Etkisinin Araştırılması”. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Bilim Uzmanlığı Tezi.  Ankara.

3 2005

Arusoğlu, G.,(2005). “Türkiye'de lOOO olgu da Orteroksia Nevroza ORTO1110 Durumunun Saptanması”. Ankara.

4 2005

Büyüktuncer, Z.,(2005). Menapozlu“Kadınlarda Fitoöstrojenli Besinlerin Etkisinin İncelenmesi”, Bilim Uz.Tezi , Ankara

5 2005

Yurdanur, S.,(2005). “Yetişkin Kadınlarda Zayıflama Diyeti İle Birlikte Verilen Konjuge Linoleik Asitin Antropometrik Ölçümlere ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara.

6 2002

“Kistik Fibrozisli Hastalarda PEG Uygulanmasının Antropometrik Ölçümlere olan Etkisi”Anakoç, M.,Bilim Uzmanlığı Tezi Ankara, 2002

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2013

Hakime, N.,(2013). ”Çoğul Gebelikler ve Beslenme Tedavisi” Bilim Uzmanlığı Tezi 2006 Ankara 9.Tuğba Küçükkasap,Türkiye'de Fenilketonüri Hastalığında Tanı, Tedavi, İzlem ve Uygulamaların Saptanması, Doktora Tezi Ankara.

2 2011

Bilge A.,(2011). Ketojenik Diyet Uygulanan Hastalarda Durum Saptanması Ankara, 2011.

Gülcan, A.,Polikistik Over Send  2011 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens.

Doktora Tezi. Ankara.

3 2009

Hakime, N., Kamil, Z.,(2009). “Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğine Başvuran 6-18 Yaş Grubu Çocuklarda Metabolik Sendrom Görülme Durumu Ve Beslenme Durumunun İlgili Risk Faktörleri Üzerine Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara.

4 2008

Büyüktuncer, Z.,(2008). “Metabolik Sendromlu Hastaların Genetik Özellikleri ile Beslenme ve Diğer Yaşam Tarzı Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2011

Gökmen Özel, H., Büyüktuncer, Z., Koksal, G., Kalkanoğlu Sivri, HS., Coşkun, T.,(2011). Home visits in phenylketonuria: a 12-month longitudinal study. Turkish Journalof Pediatrics, 53: 149-153.

2 2010

Anakoc, M., Küçükkasap, T., Koksal, G., Coşkun, T.,(2010). Global Pandemic Obesity: How about in PKU? Journal of Inherited Metabolic Disease, 33(Suppl1).: 172.

3 2010

Büyüktuncer, Z., Gökmen Özel, H., Küçükkasap, T., Koksal, G., Kılıç, M., Dursun, A., Kalkanoğlu-Sivri, HS., Tokatlı, A., Coşkun, T., Besler, HT.,(2010). Vitamin B6 and B12 status in Turkish children with phenylketonuria. Journal of Inherited Metabolic Disease, 33(Suppl1).:117.

4 2010

Gökmen Özel, H., Büyüktuncer, Z., Arpacı, N., Kasapoğlulları, P., Koksal, G., Kalkanoğlu Sivri, HS., Coşkun T.,(2010). Home visits in phenylketonuria: a 12-month longitidunalstudy. Journalof Inherited Metabolic Disease, 33(Suppl 1).: 171.

5 2010

Gökmen Özel H., Büyüktuncer Z., Koksal, G., Kılıç M., Dursun A., Kalkanoğlu-Sivri HS., Tokatlı A., Coşkun T., (2010).Growth and protein intake in phenylketonuria: results of 398 Turkish children. Journal of Inherited Metabolic Disease, 33(Suppl1).: 168.

6 2008

Gökmen Özel, H., Kucukkasap, T., Koksal, G., Sivri, HS., Dursun, A., Tokatli, A., Coşkun, T.,(2008). Does Mother Knowledge influence the Phe levels in Pku Patients in Ankara Turkey.Journal of Inherited Metabolic Disease, Suppl2: 213-7.

7 2007

Büyüktuncer, Z., Akgül, E., Koksal, G., Hanna, K., Ellahi, B., Yarali, H., Tokgozoglu, L.,(2007). The effects of soyabean-phyto-oestrogen-rich diet on lipid profile, endothelial function and menopausal symptoms. Proceedings of Nutrition Society, 66: 79A.

8 2001

Yıldırır, A., Tokgözoğlu, SL., Oduncu, T., Haznedaroğlu, I., Akıncı, D., Koksal, G., Sade, E, Kirazlı S, Kes S.,(2001). Soy protein diet significantly improves endothelial function and lipid parameters. Clinical Cardiology, 24: 711-6.

9 2001

Özalp, İ., Coşkun, T., Tokatlı, A., Kalkanoğlu, HS., Dursun, A., Tokol, S., Koksal, G., Özgüç, M., Köse, R.,(2001). Newborn PKU screening in Turkey: at present and organization for future. Turkish Journal of Pediatrics, 43: 97-101.

10 2000

Yıldırır, A., Toközoğlu, S.L.., Oduncu, T., Haznedaroğlu, I., Oto, A., Akıncı, D., Koksal, G., Sade, E., Kirazlı, S., Kes, S.,(2000). Soy protein diet significantly decreases plasma thrombomodulin levels and lipid parameters. European Heart Journal, 21(Suppl S):609.

11 1995

Özalp, İ., T., Coşkun, A., Tokatlı, Koksal, G.,(1995). Neonatal PKU Screening in Turkey 7 years experience in a developing country. Screening, 4: 139-147.

12 1982

Özalp,İ.,Erdem G., Ciliv, G., Koksal, G.,Metcoff, J., Costiloe, P., Doğramacı,I.,(1982). The incidence of fetal malnutrition in Turkey. The Turkish Journal of Pediatrics, 23: 75-84.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2009

Büyüktuncer, Z., Koksal, G., Dağdelen, S., Geyik, P.O., Işıldak, M., Erbaş, T.,(2009). The interaction Of PPAR Gamma Prol2Ala Polimorphism with Dietary Intake Among Patients with Metabolic Syndrome. Diabetes, 58:433-A.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2012

Koksal, G., Çelik, F.,(2012).  Ketojenik Diyet Tedavisi.

2 2012

Koksal, G., Çelik, F.(2012).  Ketojenik Diyetlerde Besin Reçeteleri.

3 2012

Koksal, G.,(2012). Gebelikte Beslenme ve Çocuk Sağlığı. Yurdakök M, Deren Ö, Yiğit Ş, Özyüncü Ö, Korkmaz A. Prenatal Pediatri. 1. Baskı. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara.

4 2009

Koksal, G.,(2009). Fenilketonüri ile Lezzet Yolculuğu. Ankara

5 2008

Yılgör, E., Koksal, G.,(2008). Çocuğuma Neyi, Ne Zaman Yedirmeliyim? İnkılap Kitabevi, İstanbul.

6 2007

Koksal, G., Küçükkasap, T.,(2007). Bir Damla Kanla Başlayan Tıbbi Beslenme Tedavisi,Benim Eğitim Kitabım, 5G İletişim Grafik ve Basım, İstanbul.

7 2007

Koksal, G., Gökmen Özel, H.,(2007). Bebek Beslenmesi, Sağlık Bakanlığı, Ankara.

8 2007

Koksal, G., Gökmen Özel, H.,(2007). Metabolik Hastalıklarda Beslenme, Sağlık Bakanlığı, Ankara.

9 2007

Koksal, G., Gökmen Özel, H.,(2007). Okul Öncesi Dönemde Obezite, Sağlık Bakanlığı, Ankara.

10 2000

Koksal, G., Gökme, H.,(2000).Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi.Hatipoğlu Yayınları. Ankara.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2010

Koksal, G.,(2010). Büyüktuncer, Z. İşlevsel Besinler,DanoneEns.Yayınları, İstanbul.

2 2009

Koksal, G.,(2009). Çocukluk Çağı ObesiteDanoneEns.Yayınları, İstanbul.

3 2009

Büyüktuncer, Z., Koksal, G., Erbaş, T.,(2009). Metabolik Sendrom ve Diyet. Endokrinolojide Diyalog. 6: 220-225.

4 2008

Arusoğlu, G., Kabakçı, E., Koksal, G., Merdol, TK.,(2008). OrtoreksiyaNervoza ve ORTO-ll'in Türkçeye Uyarlama Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 19: 283-291.

5 2008

Koksal, G.,(2008). Yağ OksidasyonDefeklerinde Diyet Yönetimi. Katkı Pediatri Dergisi. 30:.

6 2007

Koksal, G.,(2007). Tamamlayıcı Besinler ve Bebek Beslenmesindeki Önemi. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler. 3: 6-12.

7 2007

Koksal, G.,(2007). Fetal Beslenme ve Yetişkin Kronik Hastalıklar. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler. 3: 17-25.

8 2007

Koksal, G.,(2007). Sağlıklı Beslenme Rehberi, PolikistikOver Sendromunda Beslenme Tedavisi. ActualMedicine 15: 68-69.

9 2006

Koksal, G.,(2006). Omega 3 ve Beslenmemizdeki Önemi,KatkıPediatri dergisi, Ankara.

10 2004

Koksal, G.,(2004). Prebiyotikler, Probiyotikler ve Sinbiyotikler. Katkı Pediatri Dergisi. Özel Sayı: 26.

11 2004

Ünal, Ş., Koksal, G.,(2004). Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Beslenme. Katkı Pediatri Dergisi. 28: 1140-1155.

12 2002

Cinasal, G., Koksal, G.,(2002). Rett Sendromlu Hastalarda Beslenme Tedavisi ve Beslenme Desteğinin Önemi. Beslenme ve Diyetetik Dergisi.

13 1999

Özenoğlu, A., Koksal, G.,(1999). Adenolokodistrofilerde diyet tedavisi. Katkı Pediatri Dergisi. 20: 10.

14 1998

Koksal, G.,(1998). Gebe ve Emziklilikte Beslenme. Katkı Pediatri Dergisi. 19: 4-5.

15 1998

Koksal, G.,(1998). Gebe ve Emziklilikte Beslenme. Katkı Pediatri Dergisi. 19: 4-5.

16 1996

Özalp, İ, Koksal, G.,(1996). Anne Sütü ile Beslenmeyi Engelleyen Durumlar ve Anne Sütü Alamayan Süt Çocuğunun Beslenmesi. Katkı Pediatri Dergisi. 17:1.

17 1996

Renda, Y., Turanlı, G., Koksal, G., Yalnızoğlu, D.,(1996). Epilepsili Hastalarda Ketojenik Diyet. Katkı Pediatri Dergisi. 17:2.

18 1994

Koksal, G., Bağ, N.,(1994) 2-6 yaş arası Fenilketonürili ve Sağlıklı Çocukların Diyetle Aldıkları Çinko Miktarına Göre Serum Düzeylerinin Saptanması ve Büyüme Gelişmelerinin İncelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi.

19 1993

Koksal, G.,(1993).Çocukluk Çağı Şişmanlığı. Sendrom Tıp Dergisi. 5:39.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2012

Çelik, F., Gülçin, B., Gökalp, B., Şanlı, M., Gökmen Özel, H., Koksal, G.,(2012). Okul Çağı Çocuklarında Kahvaltı Öğünü Tüketme Durumunun Diyetin Enerji, Bazı Besin Öğeleri ve BKİ ile İlişkisi. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Türkiye.

2 2012

Çelik, F., Gökmen Özel, H., Koksal, G.,(2012). NiemannPick ve Semptomatik Beslenme Tedavisi. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi. Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

3 2009

Büyüktuncer, Z.,Koksal, G., Dağdelen, S., Geyik, P.O., Işıldak, M., Erbaş, T.,(2009). The interaction Of PPAR Gamma Pro 12Ala Polimorphism with Dietary Intake Among Patients with Metabolic Syndrome. 69th Annual Meeting of the AmericanDiabetesAssociation. New Orleans LA, USA.

4 2008

Küçükkasap, T., Yıldız, S., Koksal, G., Gökmen Özel, H.,(2008). Okul çağı çocuklarda beslenme alışkanlıklarının ve beslenme bilgi düzeyinin değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Türkiye.

5 2008

Küçükkasap, T.,Özpak, Ö., Koksal, G., Gökmen Özel, H.,(2008). 0-5 yaş grubu çocuklarda beslenme durumu, büyümenin ve ailelerin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Türkiye.

6 2007

Gökmen Özel, H., Hekimci, E., Sakar, E., Soylu, N., Koksal, G., Dursun, A., Tokatlı A.,(2007). Fenilketonüride gece tüketilen öğünün sabah açlık kan fenilalanin düzeyi üzerine etkisi. IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi. İstanbul, Türkiye.

7 2007

Küçükkasap, T., Gökmen Özel, H., Koksal, G., Kalkanoğlu Sivri, HS., Coşkun T.,(2007). Fenilketonürili bireylerde büyüme ve gelişme durumunun değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi. İstanbul, Türkiye.

8 2006

Gökmen Özel, H.,Kobal, S., Koksal, G., Doğan, M., Derman, O.,(2006). Adolesan Erkeklerde Enerji ve Besin Öğeleri Alımlarının İncelenmesi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye.

9 2006

Gökmen Özel, H., Bayer, C., Koksal, G., Doğan, M., Derman, O.,(2006). Adolesan Erkeklerde Bazı Antropometrik Ölçümler ile Vücut Bileşiminin İncelenmesi, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye.

10 2005

Gökmen, H., Lebe, NA., Koksal, G., Kalkanoğlu, S., Dursun, A.,(2005). Maternalfenilketonürili 3 olgunun gebelik süresince kan fenilalanin düzeyi ve beslenme durumunun izlenmesi. 8. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolik Hastalıklar Kongresi. Ankara, Türkiye.

11 2005

Gökmen, H., Çetinkaya, B., Erkol, Ö., Koksal, G.,(2005). Fenilketonürili hastaların evde izlenmesinin metabolik kontrol üzerine etkisinin değerlendirilmesi, bir pilot çalışma. 8. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolik Hastalıklar Kongresi. Ankara, Türkiye.

12 2005

Koçum, Y.,Koksal, G., Gökmen, H., Coşkun, T.,(2005). Fenilketonürili hastalara omega-3 yağ asitleri verilmesinin antropometrik ölçümler, biyokimyasal parametreler ve bilişsel gelişimdeki etkilerinin incelenmesi. 8. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolik Hastalıklar Kongresi. Ankara, Türkiye.

13 2004

Aslan, SK., Topçu, A., Günal, N., Saldandı, I., Koksal, G.,(2004). Utiliziation of cornoilandınteresterified fat as fatreplacers in the production of functional white cheese, l.st International Congress on Functional Food and Nutraceuticals. Antalya, Türkiye.

14 1995

Koksal, G.,(1995). Diyet Eğitiminin Ve Sosyoekonomik Durumunun Tıp I Diabetli Hastaların Diyet Uygulamalarına Etkisi. II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye.

15 1992

Koksal, G.,(1992). 0-2 Yaş Arasındaki FenilketonüriliÇocukların Fiziksel Gelişimlerinin İncelenmesi. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye.

16 1987

Koksal, G.,(1987). SomeConsiderationConcerning the Nutrient Database forInheritedDiseases of Amino AcidDisorders of Amino AcidDisorders in Turkey, International Nutrient Data Base Conference, BadHomburg, Almanya.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2008

Arusoglu, G., Kabakçı, E., Koksal, G., Merdol, TK.,(2008). Orthorexia Nervosa and Adaptation of ORTO-11 intoTurkish. Türk Psikiyatri Dergisi. 19: 283-291. (Uluslar Arası Atıf)

2 2004

Koksal, G.,(2004). Multiple Skleroz Hastalarında Beslenme İlkeleri Yaşamsal (Multıpl Skleroz Derneği) Dergisi: 1.

3 2001

Özalp, I., Coşkun, T., Tokatlı, A., Kalkanoğlu Sivri, HS., Dursun, A., Tokol, S., Koksal, G., Özgüç, M., Köse, R., (2001). Newborn PKU screening in Turkey: at present and organization for future. TurkishJournal of Pediatrics. 43: 97-101. (Uluslar Arası Atıf)

4 1995

Özalp, I., Coşkun, T., Tokatlı, A., Tokol, S., Özgüç, M., Koksal, G., Erdem, G., Yurdakök, M.,(1995). Neonatal PKU screening in turkey - 7 yearsexperience in a developing-country. Screening, 4: 139-147. (Uluslar Arası Atıf)

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2010

Arusoğlu, G.,(2010). Polikistik Over Sendromlu Olgularda Bazı İştah Hormonlarının ve Doygunluk Yanıtının Araştırılması. TÜBİTAK. Proje No: 109S284. (Yürütücü, Koksal, G.).

2 2010

Arusoğlu, G.,(2010). Polikistik Over Sendromlu Olgularda ÖTT'nde Hormon Dinamikleri ve Doygunluk İndeksinin Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi. Proje No: 109 D05 401 001.2010.

3 -

Tübitak.ProjeNo.l09S284.

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2000-2003

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Müdür Yardımcısı.

2 1999-2008

İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Diyet Konsültanı.

3 1980-1999

H.Ü İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Diyet Bölümü Şefi

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1 -

Fenilketonürili Çocukları Tarama ve Koruma Derneği (1986).

Türkiye Diyetisyenler Derneği (1968).

METVAK (Fenilketonüri ve Diğer Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Vakfı). (2000).

ESPKU (European Society of PKU). (1988).

Kistik Fibrozis ve Solunum Yolları Hastalıkları Derneği (2002).

BESVAK (Yönetim Kurulu Üyesi). (2000).

2006-2012 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak. Beslenme ve Diyetetik Bölümü DİYETETİK ABD Başkanı