HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Hülya YILMAZ

Hülya YILMAZ

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Yüksek Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doktora : Hasan Kalyoncu Üniversitesi (DE)
Telefonu : +90 (0342) 211 80 80-1509
Odası : HEAS 214
E-Posta : hulya.yilmaz@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1    1. Şahin, G., Yılmaz, H. Çölyak Hastalığı Olan Çocuk ve Adölesanların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Health Sci doi: 10.5336/healthsci.2016-54408

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1   1. Bahap, L., Yılmaz, H., Pekcan, G. Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Biçimi Davranışları, Akdeniz Diyetine Uyumları ile Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Poster Bildiri: Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 2017.
2. Tepe, S.Ö., Pehlivan, E., Genç, M., Yılmaz, H., Özer, A. Bir Diyet Polikliniğine Başvuran Bireylerin Beslenme Bilgi Düzeyleri, Tutumları ve İlişkili Faktörler. Poster Bildiri: Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 2017.
3. Yılmaz, H. Fetal Orjinler Hipotezi: Beslenmenin Önemi. Poster Bildiri: 5. Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Ankara, 2017.
4. Şahin, G., Yılmaz, H. Çölyak Hastalığı Olan Çocuk ve Adölesanların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi. Sözlü Bildiri: 5. Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Ankara, 2017.
5. Yılmaz, H., Kılıç, E.B., Çelik, H.U., Erbağcı, A., Tepe, S.Ö. Krill Yağı ve İnsan Sağlığına Olumlu Etkileri: Literatür Taraması. Poster Bildiri: Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 2015.
6.  Kılıç, E.B., Yılmaz, H., Erbağcı, A., Çelik, H.U. Flavanoidlerin Kronik Hastalıklarla İlişkisi: Literatür Taraması. Poster Bildiri: Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 2015.
7. Erbağcı, A., Çelik, H.U., Kılıç, E.B., Yılmaz, H. Obezite ve D vitamini ilişkisi: Literatür taraması. Poster Bildiri: 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul, 2015.