Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
DEPARTMENT OF NUTRITION AND DIETETICS

DEPARTMENT OF NUTRITION AND DIETETICS

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Academic Staff
Professor Yasemin BEYHAN (BÖLÜM BAŞKANI)
Professor Gülden KÖKSAL
Professor Mine YURTTAGÜL
Professor Ayla Gülden PEKCAN
Professor Kadriye KAYAKIRILMAZ
Assistant Professor Ayşe ÜNLÜ
Lecturer H. Utku ÇELİK GENÇOĞLU
Lecturer Mehmet UZ
Research Asisstant Mustafa Anıl ERBAĞCI
Research Asistant Hülya YILMAZ
Research Asisstant Buse KIRATLI
Professor Mine YURTTAGÜL

Personal Information
Bachelor's Degree : Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1975
Post Graduate : Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1975
PhD : Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980

Phone :
Room :
E-Mail : mine.yurttagul@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Mine YURTTAGÜL
Academic Curriculum Vitae
6. Dissertations Guided:
6.1. MA Dissertations:
NoPublish TimeContent
1   Zeybek. S.G.. “Kuzey Kıbrıs’ta devlet ve özel eğitim merkezlerinde eğitim gören otistik bireylerin beslenme durumlarının antropometrik ölçümlerinin ve diyet kalite indekslerinin belirlenmesi”, 2015

Tamel. S.T.. “Güzelyurt bölgesinde yaşayan yetişkin bireylerin diyet örüntülerinin ve besin çeşitliliğinin beslenme durumlarına etkisi üzerine bir çalışma”, 2010

İnce. N.. “İskele-Karpaz bölgesinde yaşayan 19 – 65 yaş arası yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarının ve beslenme durumlarının saptanması”, 2010

Balkır. F.. “Lefkoşa’da yaşayan yetişkin tüketicilerin besin güvenliğine ilişkin bilgi, tutum ve davranışları”, 2010

Arifoğlu. S.Ç.. “Lefkoşa bölgesinde yaşayan kadınların geleneksel Kıbrıs mutfağına özgü yemekleri tüketim ve pişirme sıklıkları ile beslenme alışkanlıklarının saptanması”, 2010

Pınar. S.. "Aydın ilinde farklı beslenme hizmeti verilen iki hastanede bu hizmetlerden yararlanan personelin memnuniyet durumlarının belirlenmesi" (An assessment of the level of satisfaction of personnel of two hospitals in Aydın, which have different catering services), 2008

Yılmaz. B.. "Ankara üniversitesindeki öğrencilerin beslenme durumları, fiziksel aktiviteleri, beden kütle indeksleri ve kan lipidleri arasındaki ilişkiler." (Relationship between nutrition status, physical activity, body mass index and blood lipids of students at Ankara University), 2007

Demir. B.D.. "Liseye devam eden kız öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve beden algısını etkileyen etmenler" (Eating habits of female students attending to high school and factors that affect their body image), 2006

Türk. İncel. E.. "Yetişkin tüketicilerin besin güvenliği konusunda bilgi ve davranışları" (Knowledge
and behaviour of adult consumer about food safety), 2005

Gülşen. B.. "Postmenopozal kadınların kan lipid düzeyleri ve kemik mineral dansitelerinin çeşitli
değişkenlere göre incelenmesi üzerine bir araştırma" (The Effects of various variable on blood
lipid levels and bone mineral density in postmenopausal women), 1999

Kuyumcu. A.. "Ankara piyasasında satılan salam, sucuk sosislerin nem, yağ, tuz, kül ve kalıntı
nitrat, nitrit miktarlarının tayini üzerine bir araştırma" (The Residual nitrate, nitrite, and moisture,
salt, mineral and lipid composition of some Turkish sucuks, salamies and sausages Ankara), 1999

Ayaz. A.. "Pekmezin tüketim durumu ve mineral içeriği" (Pekmez (grape juice molasses)
consumption and mineral contents), 1996

Keskin. A.. "Şişman kadınlarda serum, saç, idrar çinko düzeylerinin saptanması üzerine bir
araştırma" (A Research to find out hair, serum, urine zinc in obese women), 1995

Kalyoncu. A.. "Ankara piyasasında satılan çeşitli dondurma, şekerleme ve pasta süslerine katılan
sentetik gıda boyalarının kantitatif olarak araştırılması" (The Quantitative analysis of synthetic
food dyes added in ice cream, candy and pastry ornaments sold in the market), in Ankara, 1995

Cengiz. N.. "Türkiye'de kullanılan bazı ticari çocuk mamalarının içeriğinde bulunan protein,
kalsiyum, demir, A,D ve E vitamini miktarlarının etikete uygunluğunun araştırılması", 1990
6.2. Ph.D Dissertations:
NoPublish TimeContent
1   Kara. S.. "Antakya ilinde doğal koşullarda küflendirilmiş peynir tüketimi ve bu tip peynirlerde
gelişen küf florası ile aflatoksin miktarlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma" (Consumption of
cheese moulded naturally at normal environmental conditions in Antakya and identification of
fungi and detection of aflatoxin levels from these kinds of cheese), 2004

Topçu (AYAZ). A.. "Bazı sebzelerin nitrat ve nitrit miktarları ve ıspanakta bekletme, pişirme ve
dondurmanın nitrat ve nitrit içeriğine etkisi üzerine bir araştırma" (The nitrate and nitrite levels of
some vegetables and the effect of storage, cooking and freezing on the nitrate and nitrite
contents of spinach), 2003
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1   Özer E., Nuri Ö., Kurucuoğlu E., Yurttagül M., Yücecan S., “Overweight and obesity growing public
health problem in Northern Nicosia, Cyprus”, Proc. 18th European Congress on Obesity
(ECO2011), 25-28 May 2011, İstanbul, Obesity Reviews 2011;12(1):253, 2011

Özer E., Hidayet A., Yurttagül M., Yücecan S., “Diet quality and obesity in Famagusta/North
Cyprus”, 18th European Congress on Obesity (ECO2011), 25-28 May 2011, İstanbul, Obesity
Reviews 2011;12(1):252, 2011

Okan A., Çelebioğlu M., Özer E., Yurttagül M., Yücecan S., “Prevalence of overweight and obesity in Kyrenia, a northern province of North Cyprus”, 18th European Congress on Obesity (ECO2011), 25-28 May 2011, İstanbul, Obesity Reviews 2011 12(1):249, 2011

Büyüktuncer Z., Tosun BN., Ayaz A., Karadağ GM., Keser AK., Aksoy M., Yurttagül M., Yücecan S., Besler HT, “Implications of socio-economic status on the dietary fatty acid intakes in Turkish women”, Turkish Journal of Medical Sciences, 40(2):305-312, 2010

Ayaz A., Topçu A., Yurttagül M., “Survey of Nitrate and Nitrite Levels of Fresh Vegetables in Turkey”, Journal of Food Technology, 5(2): 177-179, 2007

Topçu A., Ayaz T.A., Saldamlı I., Yurttagül M., “Determination of Nitrate and Nitrite Content of Turkish Cheeses”, African Journal of Biotechnology, 5(15):1411-1415, 2006

Ayaz A., Topçu A., Yurttagül M., “The Nitrate and Nitrite Levels of Some Vegetables in Turkey. Euro Food Chem XIII Macromolecules and Their Degradation Products in Food-Physiological, Analitical and Technological Aspects”, Proceedings Volume 2:583-585 Hamburg, Germany, 2005

Topçu A., Topçu A.A., Yurttagül M., “The Nitrate and Nitrite Concentrations of Crisphead Lettuces in Turkey”, Proceedings, Mendel University of Agriculture and Foresty in Brno, s 125, 2002
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1   Kara S, Yurttagül M, Özkaya Ş.: Antakya İlinde Doğal Koşullarda Küflendirilmiş Peynir Tüketimi ve Bu Tip Peynirlerde Gelişen Küf Florası ile Aflatoksin Miktarlarının Belirlenmesi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı. s213, 2006.

İncel ET, Yurttagül M. Yetişkin Tüketicilerin Besin Güvenliği Konusunda Bilgi ve Davranışları. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı. s227, 2006.

Büyüktuncer Z, Gezmen B, Tosun BN, Yurttagül M. Yücecan S.: Üniversite Öğrencilerinin Kendi Vücut Ağırlıklarına Yönelik Görüşleri ve Vücut Ağırlıklarını Kontrol Etme Davranışları. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı. s206, 2006.

Ayaz A. Topçu A. Yurttagül M. The Nitrate and Nitrite Levels of Some Vegetables in Turkey. Euro Food Chem XIII Macromolecules and Their Degradation Products in Food-Physiological, Analitical and Technological Aspects. Proceedings Volume 2:583-585 Hamburg,Germany, 2005

Ayaz Topçu,A, Yurttagül M. Ispanakta Bekletme, Pişirme ve Depolamanın Nitrat ve Nitrit İçeriğine Etkisi. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi 2-5 Nisan 2003. Bildiriler Kitabı. 2003.

Topçu A Ayaz. Topçu A. Yurttagül M. The Nitrate and Nitrite Concentrations of Crisphead Lettuces in Turkey. Proceedings. Mendel University of Agriculture and Foresty in Brno, s125, 2002

Yurttagül M., Karaağaoğlu N., “Üç Nesil Kadının Beslenme Bilgi ve Uygulamalarının Kıyaslanması”, III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, s 181, 2000

Gülşen B., Yurttagül M., “Postmenopozal Kadınların Kan Lipit Düzeyleri ve Kemik Mineral Dansitelerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, s 162, 2000.
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1   Yurttagül M. Mineral Yetmezlikleri ve Kalp Damar Hastalıkları. Türk Kardiyoloji Seminerleri (Ed:Ali Oto). 8(2):262-270, 2008

Yurttagül M. Vitaminler. Actuel Medicine. 14(10):34-36, 2006

Yurttagül M. Vitamin Kayıpları. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi. 2(11):166-175, 2006

Yurttagül M. Genetiği ile Oynanmış Besinler. Katkı Pediatri Dergisi. Beslenmede Yenilikler I-II, 28(2-3):292-304, 2006

Ayaz Topçu A. Yurttagül M. Sebzelerin Nitrat ve Nitrit Düzeylerine Etki Eden Etmenler. Beslenme ve Diyetetik Dergisi.34(2): 51-64, 2006

Ayaz Topçu,A, Yurttagül M. Yücecan S.:Üniversite Öğrencilerinin Gıda Katkı Maddeleri ile İlgili Bilgi ve Davranışları.Beslenme ve Diyetetik Dergisi. 33(2):39, 2005

Ayaz Topçu A. Yurttagül M. Diyetle Alınan Nitrat-Nitrit ve n-nitrozaminlerin Sağlık Üzerine Etkileri. Sendrom 17(8):71-78, 2005

Baş M. Yurttagül M. Toksik Mantarlar ve Mantar Zehirlenmeleri. Sendrom. 16(7):60-65, 2004

Gökmen H. Yurttagül M. Anne Sütünün ve Bebek Mamalarının Pestisitlerle Kontaminasyonu. Beslenme ve Diyet Dergisi 30(2):42-54, 2001

Kuyumcu A. Yurttagül M. Ankara Piyasasında Satılan Salam, Sucuk ve Sosislerin Nem, Yağ, Tuz ve Kalıntı Nitrat Nitrit Miktarlarının Tayini Üzerine Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi.29(2):14, 2000

Topçu A.A. Yurttagül M. İnsan Adipoz Dokusunda Pestisid Kalıntıları Beslenme ve Diyetetik Dergisi. 28 (1):57, 1999

Topçu A. Yurttagül M. Pekmezin Tüketim Durumunun Saptanması. Beslenme ve Diyet Dergisi.27(1):31, 1998

Topçu A A. Besler HT. Yurttagül M. Pekmezin Mineral İçeriği. Gıda Teknolojisi. 2(2):46, 1998.

Nursal B. Yurttagül M. Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Beslenme ve Diyet Dergisi. 27 (1):50, 1998

Yurttagül M. Hafif Şişman ve Şişman Kadınların Beslenme Alışkanlıkları ve Zayıflamaya İlişkin Tutum ve Davranışları. . Beslenme ve Diyet Dergisi.24(1):59, 1995

Kalyoncu A. Yurttagül M. Ankara Piyasasında Satılan Çeşitli Dondurma, Şekerleme ve Pasta Süslerine Katılan Sentetik Gıda Boyalarının Kantitatif Olarak Araştırılması. Beslenme ve Diyet Dergisi.24(2):279, 1995.

Başoğlu S. Besler T. Ciğerim N. Ersoy G. Karaağaoğlu N. Pekcan G. Rakıcıoğlu N. Sağlam F. Yurttagül M. Yücecan S.: Ailelerin Sosyoekonomik ve Gelir Düzeylerine Bağıntılı Olarak Besin Harcama Payları. Beslenme ve Diyet Dergisi. 21(1):83, 1992

Yurttagül M. Tüketicilerin Gıda Katkı Maddeleri İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları. Beslenme ve Diyet Dergisi. 20(2):199, 1991

Cengiz N. Yurttagül M. Bozkurt M. Türkiye’de Kullanılan Bazı Ticari Çocuk Mamalarının İçeriğinde Bulunan Protein, Kalsiyum, Demir, A, D ve E Vitamini Miktarlarının Etikete Uygunluğunun Araştırılması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 48(1):39,
1991

Yurttagül M. Sevilen E.: İntern Doktorların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. Beslenme ve Diyet Dergisi. 17(1):75, 1988

Yurttagül M. Diyetteki Vitamin B 6 Düzeyinin Serum Glutamik Oksalasetik Transaminaz Aktivitesine Etkisi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 44(2):213, 1987

Yurttagül M. Baysal A.: Mutfakta ve Soğuk Depoda Bekletilmiş Barbunya Pilakinin Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi.16(2):205, 1987

Sağlam F. Yurttagül M. Yükseköğrenime Devam Eden Kız Öğrencilerin Başarı ve Beslenme Durumları Arasındaki İlişki. Beslenme ve Diyet Dergisi. 16(1):17,1987

Yurttagül M. Yücecan S.: Mobilya İşinde Çalışan İşçilerin Beslenme Alışkanlıkları. Beslenme ve Diyet Dergisi. 14:39, 1985

Aksoy M. Yurttagül M. Baysal A.: Kanser ve Beslenme Alışkanlıkları. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 41(1):75, 1984

Yücecan S. Yurttagül M. Mobilya İşinde Çalışan İşçilerin Besin Tüketim Durumları. Tübitak III. Gıda ve Beslenme Sempozyumu Tebliğ Özetleri. MAE Matbaası s76, Gebze, 1983

Yurttagül M. Yuluğ N. Baysal A.: Tahılların Küflenme Durumu ve Üretilen Küf Türlerinin Tanınması. Tübitak VII. Bilim Kongresi Tıp Araştırma Grubu Tebliğleri. Tübitak Yayınları No:557, s561, Ankara, 1983

Usman A. Bozkurt N. Yurttagül M. Diabetes Mellitusdaki Metabolik Değişiklikler. Beslenme ve Diyet Dergisi. 10:80, 1981
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1   Yurttagül M. Genetiği Değiştirilmiş Besinlerin Sağlık Üzerine Etkisi.Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği Sempozyumu Bildiri Kitabı. Biyologlar Derneği Ref No: NCT-0042 Yayın No 2006-1, 2005

Yurttagül M. Laykopen. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi 2-5 Nisan 2003. Bildiriler Kitabı. 2003

Yurttagül M. Besinlerdeki Tarım İlacı Kalıntıları. Çesav Yayın No:2 s 20-29, 2001

Yurttagül M. Alkol, Çay, Kahve İlaç Etkileşimi. Besin İlaç Etkileşimi. Beslenme Bilimleri ABD Yayını No:1: 43-52, 1999

Yurttagül M. Besin Güvenliği. IV Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitabı. s: 289, 1998

Keskin H. Yurttagül M. Şişman Yetişkin Kadınların Saç, Serum ve İdrar Çinko Düzeylerinin Saptanması. II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi(Uluslararası katılımlı) Bildiri Özetleri Kıtabı. Ankara, 1995

Yurttagül M. Obstrüktif Sleep Apne Sendromunda Diyet Tedavisi. Obstrüktif Sleep Apne ( Uykuda Solunum Durması) Sendromu. Ed: Barış İ Y. Akciğer Hastalıkları Vakfı Yayınları No:5, Ankara, 1993

Yurttagül M. Hızlı Hazır Yemek – Fast Food Sisteminde Kullanılan Katkı Maddeleri. Hızlı Hazır Yemek Sistemi (Fast Food) .Ed: Akdağ F. Arslan P. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını:6, Ankara, 1993

Yurttagül M. Mikrop Nedir? Nasıl Bulaşır, Yiyeceklerimizi Mikroplardan Korumak İçin Neler Yapmalıyız. Bilimsel Beslenme Semineri. TCDD Eğitim Merkezi Yayını. Ankara, 1986

Yurttagül M. Besin Zehirlenmeleri ve Önlenmesi. Bilimsel Beslenme Semineri. TCDD Eğitim Merkezi Yayını. Ankara, 1986

Yücecan S. Yurttagül M. Mobilya İşinde Çalışan İşçilerin Besin Tüketim Durumları. Tübitak III. Gıda ve Beslenme Sempozyumu Tebliğ Özetleri. MAE Matbaası s76, Gebze, 1983
7.6 Other Publications
NoPublish TimeContent
1   Yurttagül M, Ayaz A. Beslenme Bilgi Serisi B16 Besin Katkı Maddeleri: Yanlışlar Doğrular. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727. 2012

Ayaz A, Yurttagül M. Beslenme Bilgi Serisi B10 Besinlerdeki Toksik Maddeler II. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727. 2012

Ayaz A, Yurttagül M. Beslenme Bilgi Serisi B 9 Besinlerdeki Toksik Maddeler I. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727. 2012

Yurttagül M. Gıda Katkı Maddeleri, Fonksiyonları ve Sağlık Üzerine Etkileri. Klinik Çocuk Forumu 4(1):63-67 2004

Yurttagül M. Gıda Katkı Maddeleri. Leylek. Mart-Haziran s30-34, 2001

Yurttagül M. Gıda Katkı Maddeleri ve İşlevleri. Gıda 2000. Gıda Teknolojisi ve Tarım Dergisi sayı:22, s26-31 2001

Arslan P. Pekcan G. Yücecan S. Yurttagül M Karaağaoğlu N. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Beslenme Çalışma Grubu Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2001

Baysal A. Keçecioğlu S. Arslan P. Pekcan G. Rakıcıoğlu N. Sağlam F. Yurttagül M. Yücecan S. : Besinlerin Bileşimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını:1, Ankara, 1991

Kitap bölümleri

Duyff RL. Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi “The American Dietetic Association’s Complete Food & Nutrition Guide. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey” (Çeviri Editörleri: Yücecan S, Nursal B, Pekcan G, Besler HT) Acar Matbaacılık Yay. Hiz.
San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul, 2003.

Yurttagül M. Yaşlılık ve Beslenme. Geriatri. (Ed. Kutsal Y.G. Ünal S. Çakmakçı M.) Hekimler Yayın Birliği. S 98-115, Ankara 1997
8. Projects
NoPublish TimeContent
1   Antakya İlinde Doğal Koşullarda Küflendirilmiş Peynir Tüketimi ve Bu Tip Peynirlerde Üreyen Küf Türleri ile Aflatoksin Miktarının Belirlenmesi(2003)

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu

Assessment of Nutrition and Health Status of Vulnerable Groups Affected by the Earthquake in Marmara Region. 1999.

Hacettepe University Department of Nutrition and Dietetics

Ministry of Health / Primary Health Care

UNICEF

15 İlde Beslenme Eğitimi ve Araştırması Projesi (1995)
Hacettepe Üniversitesi. Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Sağlık Bakanlığı, Ana ve Çocuk Sağlığı / Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

Arı Ürünleri ve Arı Hastalıkları Araştırma Geliştirme ve Uygulama Projesi
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu